Sản phẩm
Chi tiết

Máy lọc nước nóng lạnh

Máy lọc nước nóng lạnh công nghệ UF RP100S

13500000 VNĐ

Máy lọc nước nóng lạnh công nghệ UF RP100S

13,500,000 VNĐ

Với thiết kế đứng (Floor-standing) cùng hai vòi nóng lạnh tiện dụng mang tới sự sang trọng cho văn phòng và gia đình.

Thông Số Kỹ Thuật

Nguồn gốc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Hyundai Warcotec, H&agrave;n Quốc.<br /> Bảo h&agrave;nh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 03 năm.<br /> Nguồn nước đầu v&agrave;o&nbsp; : Mọi nguồn nước.<br /> Nguồn nước đầu ra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Nước tinh khiết, giữ nguy&ecirc;n kho&aacute;ng chất.<br /> C&ocirc;ng suất lọc (Tối đa) : 30l/giờ (25 độ C, 147 kPa)<br /> K&iacute;ch thước&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : (D&agrave;i)420mm X (Rộng)300mm X (Cao)1070mm.<br /> Dung t&iacute;ch b&igrave;nh n&oacute;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 1,4l<br /> Dung t&iacute;ch b&igrave;nh lạnh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 3,2l<br /> Độ n&oacute;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 70 - 90 độ<br /> Độ lạnh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 4 - 10 độ<br /> Bảo h&agrave;nh điện tử, tự động th&ocirc;ng b&aacute;o ng&agrave;y thay thế l&otilde;i lọc.<br />

Mô tả chi tiết

Mẫu m&atilde; : m&aacute;y c&oacute; thiết kế đứng (Floor-standing) độc lập tr&ecirc;n s&agrave;n với chiều cao ngang tầm với người d&ugrave;ng, đảm bảo sự thuận tiện trong sử dụng. Thiết kế chắc chắn, m&agrave;u sắc trắng sứ tinh tế&nbsp; ph&ugrave; hợp với mọi kh&ocirc;ng gian trong c&aacute;c văn ph&ograve;ng, gia đ&igrave;nh của bạn.<br /> Tiện nghi hơn: m&aacute;y lọc nước c&acirc;y đứng cao cấp của RYO c&ograve;n t&iacute;ch hợp th&ecirc;m c&acirc;y nước n&oacute;ng v&agrave; lạnh, th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute; khay để cốc ph&iacute;a tr&ecirc;n,&nbsp; hiệu suất sử dụng cao 30 l&iacute;t/ giờ, gi&uacute;p cho nhu cầu sử dụng nước tinh khiết của văn ph&ograve;ng v&agrave; gia đ&igrave;nh được đầy đủ, thuận tiện hơn.<br /> Nguy&ecirc;n vật liệu nhập khẩu: cấu tr&uacute;c 5 l&otilde;i lọc, với nguy&ecirc;n liệu cao cấp, được nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc từ Hyundai H&agrave;n Quốc, đảm bảo sự bền vững của sản phẩm.<br /> An to&agrave;n, tin cậy: trong l&agrave;nh tươi m&aacute;t, tinh khiết tới từng ph&acirc;n tử nước cuối c&ugrave;ng m&agrave; vẫn giữ nguy&ecirc;n được c&aacute;c kho&aacute;ng chất tốt cho cơ thể.<br /> T&iacute;nh năng : B&igrave;nh lọc kh&ocirc;ng tốn điện, kh&ocirc;ng c&oacute; nước thải, gi&uacute;p tiết kiệm chi ph&iacute; tối ưu cho người sử dụng.<br /> Sản phẩm được bảo h&agrave;nh 03 năm, bảo dưỡng vĩnh viễn th&ocirc;ng qua hệ thống theo d&otilde;i bảo h&agrave;nh điện tử hiện đại, hệ thống th&ocirc;ng b&aacute;o tự động thay l&otilde;i lọc khiến bạn dễ d&agrave;ng theo d&otilde;i hoạt động của m&aacute;y hơn.<br />

Chỉ tiêu chất lượng

Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được chứng nhận chất lượng tới hai lần bởi những cơ quan kiểm định uy t&iacute;n nhất tại H&agrave;n Quốc v&agrave; Việt Nam. Để minh chứng th&ecirc;m cho sự an to&agrave;n v&agrave; chất lượng của m&aacute;y lọc nước RYO HYUNDAI Wacotec, nh&agrave; ph&acirc;n phối Vinacap c&ograve;n mua bảo hiểm trị gi&aacute; 1 tỷ đồng cho người sử dụng.<br /> Nếu c&oacute; dấu hiệu kh&ocirc;ng đảm bảo ,khiếu nại với ch&uacute;ng t&ocirc;i ngay qua hotline : 84-43537 8588<br />